AVANCES DE OBRA. 2 DE JULIO

Durant l’última setmana del mes de juny es van realitzar avanços significatius tant en els treballs externs a la carretera de Santa Eulària, la C-733, com en les noves variants de Jesús i Ca na Negreta.

En la variant de Jesús, on es troba concentrada la major part de la maquinària, cal destacar els importants treballs d’aclarida i desbrossament que s’han realitzat en el torrent de ses Vinyes, on es realitzarà la canalització d’aquest torrent.

En la zona próxima al colegio de Jesús, se ha ejecutado la toma de datos para la futura ampliación del parking de este. Además, se han realizado la tala de especies arbóreas y arboladas en la margen derecha, donde se ejecutará la nueva calzada.

A la zona pròxima al col·legi de Jesús ja s’ha executat la presa de dades per a la futura ampliació de l’aparcament. A més, s’ha desbrossat i netejat la marge dreta, on s’executarà la nova calçada.

D’altra banda, s’ha avançat en els treballs de supervisió arqueològica, concretament en el tram comprès entre la futura rotonda el·líptica, que es posarà en servei per enllaçar la carretera de Santa Eulària i la nova variant de Jesús.

Pel que fa als treballs efectuats en els voltants de la que serà la nova variant de Ca na Negreta, cal destacar l’execució de replantejaments topogràfics previs a la supervisions arqueològiques i l’execució del farciment que conformaran pantalles vegetals.

Pel que fa als avenços en la carretera de Santa Eulària, la C-733, cal destacar la continuació en els treballs d’aclarida d’arbres i arbustos en ambdós marges de circulació d’aquesta via, en les zones externes a la mateixa, sense produir afeccions a la circulació de trànsit.Durant aquesta setmana es van mantenir reunions col·laboratives amb l’empresa concessionària del servei municipal d’aigües de Santa Eulària, per determinar la ubicació exacta de les diferents xarxes d’abastament i sanejament, i que es podrien veure afectades per l’execució de la nova plataforma viària.

També s’han definit el traçat de les xarxes afectades de telefonia.Finalment, s’ha dut a terme la comprovació del correcte funcionament del drenatge transversal i longitudinal en les zones de les futures variants de Jesús i Ca na Negreta.Les obres que s’estan realitzant generen una important necessitat de material que serà utilitzat per a l’execució dels rebliments en terraplens, per a això es disposa d’una important zona d’apilament, emplaçada als voltants de les instal·lacions auxiliars d’obra.Tots els treballs esmentats que s’estan desenvolupant en l’actualitat s’executen fora del vial existent, de manera que no suposen cap afecció al trànsit actual.

Recorda que pots fer-nos arribar els teus dubtes a través de la nostra bústia o seguir-nos a xarxes socials.

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *