AVANCES TRABAJOS 11 02 al 16 02 2019

Aquesta setmana els treballs desenvolupats han estat:

Treballs previs i demolicions

 • Demolició, edificació i barrat de terracotes

 • Desbrossament i talat d’arbres aigües amunt del torrent de ses Vinyes

 • Desbrossament i talat d’arbres aigües amunt del torrent de ses Vinyes

 • Desbrossament i talat d’arbres aigües amunt del torrent de ses Vinyes

Reposició de serveis

 • Excavació en rasa, col·locació de la canalització i formigonat a la zona de Can Claus.

 • Tasts per a la localització dels serveis existents i execució de les canalitzacions per a telecomunicacions.

 • Farcit de rasa, compactació, formigonat i prova d’estanquitat en el execució del nou sanejament paral·lel al tronc existent de la C-733.

 • Cruïlla de mitja tensió i baixa tensió abans de la Glorieta Nord de Ca na Negreta.

Estructures i drenatges

 • Segellats i impermeabilitzats els marcs del pas inferior, s’han emplenat els trasdoses de material granular i posterior execució de solera de formigó sobre el pas inferior 01 per al desmuntatge del desviament provisional.

 • Excavació per al mur 01 a la zona de Eivissgarden.

 • Excavació del pas inferior 03 per l’execució dels seus murs.

 • Canalització de Can Eloy

Moviment de terres

 • Continuen els treballs de terraplè a la variant de Ca na Negreta, Glorieta el·líptica, encreuament de Palau.

 • Han començat els treballs d’estesa de material per a estabilitzar-lo.

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *