AVENÇOS TREBALLS SETMANA 2 AL 6 DE JULIOL

Seguint amb els avenços de les obres, al llarg d’aquesta setmana s’han continuat amb els treballs de supervisió i documentació arqueològica (informació ja comentat en la publicació del dia 2018.07.05), tant en la variant de Jesús com al resta de l’obra.

En relació als treballs més significatius executats aquesta setmana destaquen els següents:

  • Variant de Jesús: eliminació de pins que afectaven les reposicions aèries de línia elèctrica i telefonia. Retirada de resta d’arbres de la totalitat del futur traçat.
  • Tram d’enllaç entre la glorieta el·líptica i la variant de Ca na Negreta: es continua amb els treballs desbrossament i tall d’arbrat en l’àmbit de la nova traça del futur vial.
  • Variant de Ca na Negreta: un cop finalitzats els treballs de desbrossament s’ha procedit a l’inici de l’excavació per a retirada de terra vegetal a la futura traça, inclosos els camins de serveis. A més s’ha continuat amb la formació del farciment per a pantalla vegetal. Tot supervisat pels equips d’arqueologia.

  • Sortida Variant Ca na Negreta – Glorieta de Can Claus: aquí ja s’han iniciat els treballs de desbrossament i la neteja d’arbrat d’espècies d’escàs interès per poder continuar amb la resta de labors.
  • Zona d’aplecs: continuam amb la recollida de materials per a la formació dels diferents terraplens per a la formació del tronc de la futura traça.


Recorda que pots fer-nos arribar els teus dubtes a través de la nostra bústia o seguir-nos a xarxes socials.

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *