AVANÇOS TREBALLS SETMANA 03/12 A 2018.12.08

En relació als treballs executats aquesta setmana tenim:

Serveis afectats

  • Aquesta setmana el treball més significatiu és l’encreuament de calçada en l’eix 1. S’ha procedit amb la col·locació de senyalització provisional juntament amb el suport de senyals per ajudar a que les retencions fossin les mínimes.

A la cruïlla s’han col·locat els serveis de sanejament, telecomunicacions i mitja tensió.

Movimiento de tierras

  • Continuen els treballs d’excavació en desmunt a la zona de Can Claus.
  • Han finalitzat els treballs d’estesa i compactació de Pedraplen en eix 31 amb material procedent del desmunt de Can Claus i la col·locació dels marcs de 3×2 en l’obra de drenatge abril.

  • Desbrossament i excavació de terra vegetal en l’eix 31 i eix 4.

 

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *