AVANÇOS TREBALLS SETMANA 06/05 A 11/05/2019

Els treballs més destacats d’aquesta setmana han estat:

 

Estructures i Drenatges:

  • Finalització de l’excavació del mur nº3 i compactació del fons de l’excavació, Formigó de Neteja al mur nº5 del país inferior 03.

  • Col·locació i supervisió de l’armat dels Fonaments dels murs del país inferior nº 3 i posterior formigonat de les mateixes.

  • Ferrallat i encofrat dels alçats dels murs tot sota supervisió.

  • Excavació en roca a cota de Fonamentació al pas inferior nº01 Situat a Can Claus.

  • Continuïn Els treballs d’emmacat de pedra en la Canalització de ses Vinyes.

  • Impermeabilització dels marcs del torrent de Ses Vinyes.

Reposició de serveis

  • Cruïlla nocturn de telecomunicacions Al costat de la ferreria de Ca Na Negreta.

  • Continuïn Els treballs de Canalització dels serveis de Mitjana, baixa tensió i telecomunicacions.

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *