AVANÇOS TREBALLS SETMANA 13/05 AL 17/05/2019

Els treballs més destacats d’aquesta setmana han estat:

Estructures:

 • Formigonat del 2n tram del mur 05 del pas inferior 03.

   

 • Desencofrado y encofrado del 3er tramo.

 • Ferrallado dels alçats del mur 03.

Drenatge:

 • Continuem amb els treballs de formigonat de les sabates de les aletes de les Obres de Drenatge Transversal (ODT).

 • Encofrat i desencofrat de les mateixes per als treballs d’emmacat de pedra de la llera de Ses Vinyes.
 • Formigons de neteja tant de marcs com de tubs.

 • Cribratge de pedra per l’emmacat del torrent de Can Eloy.

Moviment de terres:

 • Comencen els treballs d’execució d’esplanada en la variant de Jesús.

Reposició de serveis:

 • Tasts de localització de serveis existents de Mitja Tensió (MT) i baixa tensió (BT) i per a telecomunicacions.

 • Futura connexió-desconnexió del sanejament existent amb el nou.

Neteja:

 • Després de la finalització dels serveis de MT, BT i telecos s’ha procedit a la neteja dels talls.

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *