AVANCES TRABAJOS SEMANA 13/08 AL 18/08/2018

Al llarg d’aquesta setmana s’han continuat amb els treballs de supervisió i documentació arqueològica (informe independent) en les obres de la C-733.

En relació als treballs més significatius executats aquesta setmana tenim:

  • Aparcament de la variant de Jesús: fonaments per a mur de contenció jardinera.

  • Variant de Ca na Negreta: Estès, reg i compactat de fonament de terraplè.

  • Serveis afectats: zona d’Eiviss Garden reposició de serveis, de sanejament i telefònica:

    • Sanejament: Execució de col·lector de 400 mm de diàmetre i execució de pous de registre.
    • Telefònica: Execució de prisma de formigó format per 6 tubs de 110mm de diàmetre i dues tritubos. Col·locació de càmeres G-BRF.
  • Sanejament: Execució de col·lector de 400 mm de diàmetre i execució de pous de registre.

Recorda que pots fer-nos arribar els teus dubtes a través de la nostra bústia o seguir-nos a xarxes socials.