AVANÇOS TREBALLS SETMANA 18 AL 23/02/19

Aquesta setmana els treballs desenvolupats han estat:

Treballs previs i demolicions:

 • Demolició del desviament provisional de Can Claus.

 • Saneo entre Sa Residència i Terracotes.

 • Desbrossament a la cruïlla de Palau

Reposició de serveis:

 • Excavació en rasa, col·locació canalització de la xarxa de sanejament.

Estructures i drenatges:

 • Abocament de formigó de neteja i col·locació de l’armat per a l’execució del mur.

 • Excavació rampes pas inferior 03.

 • Excavació de embocadures i aletes en obres de drenatge.

 • Perforació manual per a la sortida d’aigües a través de la mota de telefònica en el pas inferior 01.

 • Excavació, reblert, compactació, formigó de neteja i col·locació de marcs en la canalització de Can Eloy.

 • Excavació, reblert i compactació en la canalització de ses Vinyes.

Moviment de terres:

 • Segueixen els treballs de presa de dades topogràfiques.

 • Continuen els treballs de terraplenat a la variant de Ca na Negreta.

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *