AVANÇOS TREBALLS SETMANA 22/10 A 27/10/2018

En relació als treballs més significatius executats aquesta setmana tenim:

SERVEIS AFECTATS

  • Serveis afectats: Continuem obrint rases per a les reposicions de sanejament i telecomunicacions en l’eix 1 i posterior senyalització.

EIVISS GARDEN

  • Demolició del mur existent amb posterior abalisament per a l’execució del futur aparcament provisional.

APARCAMENT

  • S’han començat els treballs de preparació per a formigonat de la futura escala i plantacions en el mur marge.

ZONA CAN CLAUS

  • Treballs de les soleres de les obres de drenatge.

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *