AVANÇOS TREBALLS SETMANA 25/03 A 30/03/2019

Els treballs més significatius d’aquesta setmana han estat:

Moviment de terres:

  • Execució de la cuneta de la zona de Can Claus.

Estructures i drenatges

  • Finalització de la col·locació de l’armat de les sabates del mur esquerre i dret del carrer Tucan, després de la seva revisió es formigona.

  • Armat de l’alçat del mur i encofrat després de la seva revisió.

  • Impermeabilització del mur 01 de la zona d’Eiviss Garden.

  • Continuen els treballs d’excavacions per als fonaments de les aletes de les obres de drenatge.

  • Desencofrat de les sabates de les aletes i impermeabilització de les mateixes.

  • Excavació de l’obra de drenatge nº11, farcit i compactació del fons d’excavació.

  • Excavació de l’obra de drenatge nº12 i preparació del fons d’excavació.

  • Continuen els treballs del emmacat de pedra del Torrent de Ses Vinyes i protecció de la canalització.

Reposició de serveis

  • Continuen els treballs de la canalització secundària de telefònica al carrer Falcilla.

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *