AVANÇOS TREBALLS SETMANA 29/04 A 2019.05.04

Els treballs més destacats d’aquesta setmana han estat:

Estructures i drenatges

  • Aferrallat de sabates, encofrat i formigonat de les sabates de les aletes dels marcs situats al torrent de ses vinyes.

  • Ferrallado i encofrat de les impostes dels passos inferiors.

  • Continuem aquesta setmana amb l’excavació a cota de fonamentació dels murs del pas inferior 03.

  • Un cop arribada a la cota de la fonamentació dels murs, compactar el fons de l’excavació i s’aboca el formigó de neteja.

  • Ferrallat, encofrat i formigonat dels fonaments dels mur 04 i 05 del pas inferior nº 03.

  • Excavació en roca dels fonaments dels murs del pas inferior nº01.

Reposició de serveis

  • Continuen la col·locació de canalització de mitjana, baixa tensió i telecomunicacions, des del nou CT de la futura rotonda nord les bòbiles i posterior formigonat de la mateixa.

  • Execució del paral·lelisme de canalització de telefònica a la zona de Can Claus entre el km 5 i 6.

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *