AVANÇOS TREBALLS SETMANA 26/11 A 30/11

En relació als treballs més significatius executats aquesta setmana tenim:

Servicios afectados

Colocació i formigonat de tubs de telefonia i Gesa a la zona de Baleària.

  • Demolició de part del mur del viver d’Eivissgarden per continuar amb els treballs d’excavació en rasa, col·locació i formigonat dels serveis de telefonia i Gesa.

  • Demolició de marquesines dins el viver per poder continuar amb les excavacions.

Moviment de terres

  • Demolició de marquesines dins el viver per poder continuar amb les excavacions

  • Es continuen desenvolupant els treballs d’estesa i compactació de Pedraplen a la glorieta nord amb material procedent del desmunt de Can Claus.

  • S’han iniciat els treballs per a l’execució del camí de servei de la Glorieta nord.

  • A continuació del camí de servei de la glorieta nord s’està fent el camí de servei de l’eix 31, per a això s’ha reculat el cordó de terra vegetal, també s’estan fent Saneos per les pluges de setmanes anteriors per començar a estendre capes de terraplè.

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *