AVANÇOS TREBALLS SETMANA 7/01 A 2019.01.13

Els treballs més destacats d’aquesta setmana són:

Serveis afectats

 

  • Rebliment i compactació dels serveis de baixa tensió a l’altura de Hnos-Parrot.

  • Continuen els treballs en l’eix 1 dels serveis de telecomunicacions

Desbrossament i demolicions

 

  • Continuen els desbrossaments i les demolicions de les parcel·les 17 i 18 per a la reposició de serveis.

  • Demolició del mur de Hnos- Parrot i de l’antiga planta de formigó

  • Demolició parcial del mur existent de Can Bufí.

Estructures i drenatges

  • Excavació del pas inferior 03, anivellament i compactació del fons de caixa i formigó de neteja per a la futura col·locació dels marcs.

  • Col·locació dels marcs prefabricats del pas inferior 02.

  • En l’obra de drenatge 03, segellat de juntes i impermeabilització, col·locació de làmina nodular i geotèxtil.

Moviment de terres

  • Continuem amb el terraplè a la glorieta nord de Ca na Negreta, a l’eix 31 i en l’encaix de l’eix 4.

  • Neteja dels camins afectats per les obres.

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *