INFORME ARQUEOLÓGICO 25/07/18 – 01/08/18

Durant aquesta setmana els treballs arqueològics s’han centrat en dos punts:

a) Les excavacions manuals dels jaciments trobats en l’Eix 2.

b) El control i seguiment de l’execució de la nova canalització del torrent de ses Vinyes (Eix 73).

Pel que fa al primer apartat, es continua amb l’excavació del parcel·lari de vinyes relacionat amb l’explotació del camp en Època Moderna.

Pel que esdevé a la vinya púnica, aquesta es troba actualment delimitada en la seva vessant de Llevant i s’ha excavat en planta íntegrament, encara que de manera parcial en la potència del seus farcits; també s’han realitzat en cadascuna de les rases sondejos per a la visualització de les seves seccions.

Al jaciment de l’Eix 2, P.K. 0 + 230 s’ha continuat amb la seva delimitació manual i mecànica, aflorant diversos murs i una cubeta que hem datat en època bizantina (s. VI – VII d.C).

SECTOR 16:

En aquest sector (que anomenem 16) s’ha de ressaltar la troballa de dos inscripcions romanes (una segurament commemorativa i l’altra funerària) datades en l’Alt Imperi i reutilitzades com aparell de sengles murs.

D’altra banda, durant el control de les remocions de terra en la canalització Eix 73 de ses Vinyes no ha estat detectat cap vestigi o indici arqueològic fins a la data assenyalada (01/08/18).

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *