IINFORME D’ACTIVITAT ARQUEOLÒGICA A LA CARRETERA C-733, 19 DE SETEMBRE DE 2018

Quadres de Can Bufí (Eix 21 + 150)

Després de la neteja i localització de les rases de cultiu, hem començat amb l’excavació de les mateixes. Es tracta d’almenys dues traces de parcel·lari agrícola que es superposen en el mateix espai. Una d’elles podem adscriure cronològicament a època moderna / contemporània, mentre l’altra podem datar en el s. I al II d.C., sent aquestes datacions relatives i mancant d’afinar amb un estudi detallat.

Eivissgarden Nord (Eje116 + 60)

Durant els treballs d’excavació i remoció de terra per a la col·locació de les canonades de fecals, localitzem diverses agrupacions de pedres i sillarejo, a més d’abundant material cerámico.Tras la neteja i excavació d’aquestes agrupacions documentem tres estructures clarament diferenciades, entre elles un destaca un forn ceràmic amb pilar central, el qual conserva només la cambra de combustió.

Drenatges (Eix 31)

Comencem la neteja dels drenatges situats en l’Eix 31. En l’excavació dels drenatges es van localitzar diverses traces de rases de cultius.

Drenatges (Eix 31)

Comencem la neteja dels drenatges situats en l’Eix 31. En l’excavació dels drenatges es van localitzar diverses traces de rases de cultius.

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *