Informe d’activitat arqueològica a la Carretera C-733, 03 Octubre de 2018

Quadres de Can Bufí (Eix 21 + 150)

Acabem l’excavació i documentació del parcel·lari agrícola localitzat en la parcel·la de Quadres de Can Bufí. Podem diferenciar entre dos traces de rases amb cronologia diferent, un datada en època contemporània i una altra en els últims anys d’època moderna, apareixent en aquestes últimes material ceràmica altimperial. sent aquestes datacions relatives i mancant d’afinar amb un estudi detallat. En total s’han documentat 101 rases de cultiu més d’altres fosses relacionades amb els treballs agrícoles.

Drenatges (Eix 31)

Acabem l’excavació i documentació dels drenatges situats en l’Eix 31. En aquesta actuació documentem en aquesta àrea una activitat agrícola que s’estén des del s. II a.C. fins al s. I d.C., plasmat en diferents traces de rases de cultius.

Eivissgarden Sud (Eix 116 + 150)

Continuem l’excavació de les estructures datades en època púnica localitzades en l’actual aparcament de Eivissgaden.

Torrent de ses Vinyes

Acabem l’excavació i documentació en el torrent de ses Vinyes, localitzant rases de cultiu molt afectades per rebaixos anteriors del terreny. No tenim una adscripció cronològica clara.

Rasa de fecals (Eix 16)

Durant els treballs de rebaix de la rasa per la canonada de fecals, vam localitzar una agupación de pedres a l’eix 16. Després de la seva excavació i documentació interpretem aquesta troballa com la fonamentació d’un mur molt afectat pels treballs de rompuda agrícola. Pel material cronològic documentat, fechamos aquesta estructura al s. II a.C.

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *