Les obres de desdoblament de Ca na Negreta i nova variant de Jesús treuen a la llum antigues rases de cultiu i una tomba d’època romana

Les obres de desdoblament de la carretera de Santa Eulària i la nova variant de Jesús han tret a la llum restes arqueològiques de diverses èpoques: En una zona hi ha rases de cultiu de vinya d’època antiga (dels segles a II aC a IV dC, èpoques púnica i romana) i del segle XVI i altres restes vinculades a explotacions agràries que hi ha hagut durant segles en un punt conegut, justament, pel torrent de ses Vinyes. Durant les excavacions en l’àmbit de l’obra també s’ha trobat una tomba en cista del segle IV dC, vinculada probablement a una necròpoli, i una pila de decantació de líquids, segurament oli, també d’època romana.

Les rases de cultiu s’han localitzat al costat d’una de les rotondes en construcció de la nova variant de Jesús. Entre les dos glorietes previstes també s’ha destapat un mur de pedra, que podria ser un brocal de pou dels segles IV – V dC.

A l’altura de la futura variant desdoblada de Ca na Negreta s’hi ha trobat la tomba en cista, construïda amb lloses calcàries, i que contenia restes de dos individus, així com divers material ceràmic d’època antiga que s’està documentant.

Tota la zona ha estat convenientment tancada per seguretat.

L’arqueòleg que dirigeix els treballs, Joan Roig, ho ha explicat en la visita que s’ha fet avui, a la qual hi han assistit el president, Vicent Torres, i els consellers Pepa Marí i David Ribas, responsables de Xarxa Viària i de Patrimoni, respectivament.

Aquestes troballes s’emmarquen dins de les previsions de les fases de treball i inicialment no han de suposar cap alteració del calendari previst en l’obra de desdoblament de Ca na Negreta i nova variant de Jesús, que executen la UTE Hermanos Parrot – Tecopsa.

L’obra continua amb els treballs previstos i, a més dels treballs arqueològics, durant l’última setmana, per exemple, ja s’ha avançat en el desbrossament, neteja i aclarit de la zona per on discorrerà la futura variant de Jesús i la calçada. Pel que fa a l’obra de la futura carretera desdoblada del tram de Ca na Negreta ja s’ha procedit a la neteja dels marges de la via, tot això sense produir alteracions en la circulació del trànsit.

A més, en l’última setmana s’han mantingut reunions amb l’empresa concessionària del servei municipal d’aigües de Santa Eulària per determinar les possibles afeccions a la xarxa d’aigües i s’ha definit el traçat de les xarxes de telefonia afectades.

Eivissa, 5 de juliol de 2018

Fuente: http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?codMenuPN=527&contenido=15051&tipo=8&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&codMenu=594&codMenuSN=535&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=ca

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *