Category Archives: AVANCES

AVANÇOS TREBALLS SETMANA 7/01 A 2019.01.13

Els treballs més destacats d’aquesta setmana són: Serveis afectats   Rebliment i compactació dels serveis de baixa tensió a l’altura de Hnos-Parrot. Continuen els treballs en l’eix 1 dels serveis de telecomunicacions Desbrossament i demolicions   Continuen els desbrossaments i les demolicions de les parcel·les 17 i 18 per a la reposició de serveis. Demolició […]

Read More

AVANCES TRABAJOS SEMANA 17/12 AL 21/12/2018

Los trabajos más destacados de esta semana son:   Servicios afectados   Se ha hecho la excavación, colocación del tubo de pluviales con su posterior hormigonado para el futuro paso inferior 2. Se ha talado y desbrozado en la zona de Can Clavos para las excavaciones del paso inferior 1.     Se ha excavado […]

Read More

Informe de actividad arqueológica en la Carretera C-733, 29 de Noviembre de 2018

Ricardo Belizón Aragón Director de la Actividad Arqueológica Continuamos el seguimiento de los movimientos de tierra en las zanjas de telecomunicaciones, siendo este seguimientos negativos. Eje 2+250 (Can Lileta) Continuamos la intervención arqueológica en el Eje 2 +250. Esta actividad se encuentra en estos momentos en proceso de excavación. Continuamos la excavación de la zona […]

Read More

AVANCES TRABAJOS SEMANA 10/12 AL 15/12/2018

En relación a los trabajos ejecutados esta semana tenemos: Servicios afectados Se continúan con los trabajos de las canalizaciones de las telecomunicaciones en el eje 1 Se han finalizado los trabajos de reposición de servicios en el eje 1 a la altura de Eiviss Garden Poda y arranque de arbolado en el eje 1 Movimiento […]

Read More

AVANÇOS TREBALLS SETMANA 03/12 A 2018.12.08

En relació als treballs executats aquesta setmana tenim: Serveis afectats Aquesta setmana el treball més significatiu és l’encreuament de calçada en l’eix 1. S’ha procedit amb la col·locació de senyalització provisional juntament amb el suport de senyals per ajudar a que les retencions fossin les mínimes. A la cruïlla s’han col·locat els serveis de sanejament, […]

Read More

AVANÇOS TREBALLS SETMANA 26/11 A 30/11

En relació als treballs més significatius executats aquesta setmana tenim: Servicios afectados Colocació i formigonat de tubs de telefonia i Gesa a la zona de Baleària. Demolició de part del mur del viver d’Eivissgarden per continuar amb els treballs d’excavació en rasa, col·locació i formigonat dels serveis de telefonia i Gesa. Demolició de marquesines dins […]

Read More

AVANCES TRABAJOS SEMANA 19/11 AL 24/11/2018

Los trabajos de esta semana se han visto afectados por las fuertes lluvias del lunes y parte del martes, hay trabajos que se han tenido que posponer para las próximas semanas  y los que se han podido desarrollar a pesar de las lluvias han sido: Serficios afectados Demolición del muro de Baleria, junto con la […]

Read More

AVANCES TRABAJOS SEMANA 12/11 AL 17/11/2018

Los trabajos que se han desarollado esta semana han sido: SERVICIOS AFECTADOS Servicios afectados: se han finalizado los trabajos de saneamiento y telefónica en Ibiza Code y se continua con la adecuación de las zonas de trabajo para la reposición de telefónica en el eje 1. Obras de drenaje Se han colocado los tubos de […]

Read More