Category Archives: AVANCES

AVANCES DE OBRA. 2 DE JULIO

Durant l’última setmana del mes de juny es van realitzar avanços significatius tant en els treballs externs a la carretera de Santa Eulària, la C-733, com en les noves variants de Jesús i Ca na Negreta. En la variant de Jesús, on es troba concentrada la major part de la maquinària, cal destacar els importants […]

Read More

AVANCES DE OBRA 22/06/2018

Durant aquestes setmanes i, després de l’arrencada de les obres al mes de maig, s’han dut a terme les tasques prèvies a l’execució de la futura plataforma viària. Aquestes actuacions, concentrades a les zones exteriors a la calçada actual, continuaran durant les següents setmanes.

Les tasques prèvies, tal com ja vam indicar en la publicació “Avenços maig”, consisteixen bàsicament en la preparació i reconeixement del terreny existent per poder optimitzar les següents tasques d’obra, així com aclarir i preparar les zones de treball.

Durant aquest mes, s’ha procedit a la implantació i muntatge de les instal·lacions específiques de les obres, on s’ubicaran les casetes d’obra, instal·lacions auxiliars i zones de recollida de materials.

(més…)

Read More

AVENÇOS DURANT EL MES DE MAIG

Durant el mes de maig han començat les actuacions prèvies per a l’inici de les obres, principalment les següents activitats:

Assaigs geotècnics:

Els assaigs geotècnics tenen com a objectiu identificar les característiques del terreny sobre el qual seran fonamentades les futures obres. Aquests treballs són imprescindibles per al correcte coneixement de l’entorn. Consisteixen, bàsicament, a obtenir mostres del material per al seu trasllat a laboratori, on seran sotmesos a diferents anàlisis.

Aquests treballs es realitzen de manera dispersa al llarg de la futura traça del vial projectat, de manera que el mostreig sigui el més precís possible.

(més…)

Read More