Category Archives: AVANCES

INFORME ARQUEOLÒGIC SETMANA 11-07 A 18-07

Durant aquesta setmana s’ha continuat amb les excavacions que es realitzen de manera manual a les vinyes situats en l’Eix 2, P.K. 0 + 050 i l’Eix 14, P.K. 0 + 1000. En ninguno de los parcelarios detectados se han producido cambios sustanciales por lo que respecta a las cronologías establecidas inicialmente, a saber: s. […]

Read More

AVANÇOS TREBALLS SETMANA 9 AL 13 DE JULIOL

Al llarg d’aquesta setmana s’han continuat amb els treballs de supervisió i documentació arqueològica (informe ja inserit en la pàgina corresponent) tant en la variant de Jesús, com a la resta de l’obra. En relació als treballs més significatius executats aquesta setmana cal destacar: En relación a los trabajos más significativos ejecutados durante esta semana […]

Read More

INFORME ARQUEOLÒGIC SETMANA 04-07 A 11-07

Durant aquesta setmana s’han seguit concentrant els efectius i mitjans en els treballs d’excavació arqueològica que esdevenen en el tram d’obra conegut com Eix 2 PK 0 + 050 (variant de Jesús) i l’Eix 14 PK 0 + 000 (rotonda Sud de la variant de Jesús). Fig. 1. Panoràmica general de la retirada de la […]

Read More

AVENÇOS TREBALLS SETMANA 2 AL 6 DE JULIOL

Seguint amb els avenços de les obres, al llarg d’aquesta setmana s’han continuat amb els treballs de supervisió i documentació arqueològica (informació ja comentat en la publicació del dia 2018.07.05), tant en la variant de Jesús com al resta de l’obra. En relació als treballs més significatius executats aquesta setmana destaquen els següents: Variant de […]

Read More

AVANCES DE OBRA. 2 DE JULIO

Durant l’última setmana del mes de juny es van realitzar avanços significatius tant en els treballs externs a la carretera de Santa Eulària, la C-733, com en les noves variants de Jesús i Ca na Negreta. En la variant de Jesús, on es troba concentrada la major part de la maquinària, cal destacar els importants […]

Read More

AVANCES DE OBRA 22/06/2018

Durant aquestes setmanes i, després de l’arrencada de les obres al mes de maig, s’han dut a terme les tasques prèvies a l’execució de la futura plataforma viària. Aquestes actuacions, concentrades a les zones exteriors a la calçada actual, continuaran durant les següents setmanes.

Les tasques prèvies, tal com ja vam indicar en la publicació “Avenços maig”, consisteixen bàsicament en la preparació i reconeixement del terreny existent per poder optimitzar les següents tasques d’obra, així com aclarir i preparar les zones de treball.

Durant aquest mes, s’ha procedit a la implantació i muntatge de les instal·lacions específiques de les obres, on s’ubicaran les casetes d’obra, instal·lacions auxiliars i zones de recollida de materials.

(més…)

Read More

AVENÇOS DURANT EL MES DE MAIG

Durant el mes de maig han començat les actuacions prèvies per a l’inici de les obres, principalment les següents activitats:

Assaigs geotècnics:

Els assaigs geotècnics tenen com a objectiu identificar les característiques del terreny sobre el qual seran fonamentades les futures obres. Aquests treballs són imprescindibles per al correcte coneixement de l’entorn. Consisteixen, bàsicament, a obtenir mostres del material per al seu trasllat a laboratori, on seran sotmesos a diferents anàlisis.

Aquests treballs es realitzen de manera dispersa al llarg de la futura traça del vial projectat, de manera que el mostreig sigui el més precís possible.

(més…)

Read More