Category Archives: AVANCES

AVANÇOS TREBALLS SETMANA 03/12 A 2018.12.08

En relació als treballs executats aquesta setmana tenim: Serveis afectats Aquesta setmana el treball més significatiu és l’encreuament de calçada en l’eix 1. S’ha procedit amb la col·locació de senyalització provisional juntament amb el suport de senyals per ajudar a que les retencions fossin les mínimes. A la cruïlla s’han col·locat els serveis de sanejament, […]

Read More

AVANÇOS TREBALLS SETMANA 26/11 A 30/11

En relació als treballs més significatius executats aquesta setmana tenim: Servicios afectados Colocació i formigonat de tubs de telefonia i Gesa a la zona de Baleària. Demolició de part del mur del viver d’Eivissgarden per continuar amb els treballs d’excavació en rasa, col·locació i formigonat dels serveis de telefonia i Gesa. Demolició de marquesines dins […]

Read More

AVANCES TRABAJOS SEMANA 19/11 AL 24/11/2018

Los trabajos de esta semana se han visto afectados por las fuertes lluvias del lunes y parte del martes, hay trabajos que se han tenido que posponer para las próximas semanas  y los que se han podido desarrollar a pesar de las lluvias han sido: Serficios afectados Demolición del muro de Baleria, junto con la […]

Read More

AVANCES TRABAJOS SEMANA 12/11 AL 17/11/2018

Los trabajos que se han desarollado esta semana han sido: SERVICIOS AFECTADOS Servicios afectados: se han finalizado los trabajos de saneamiento y telefónica en Ibiza Code y se continua con la adecuación de las zonas de trabajo para la reposición de telefónica en el eje 1. Obras de drenaje Se han colocado los tubos de […]

Read More

AVANÇOS 5/11 AL 10/11/2018

Els treballs se segueixen veient afectats pel mal temps, tot i així les tasques dutes a terme aquesta setmana han estat: SERVEIS AFECTATS Serveis afectats: Continuem amb l’execució de sanejament i telecomunicacions. S’han acabat els treballs a la cruïlla de l’enllaç de Jesús. OBRES DE DRENATGE   Com avançàvem la setmana passada, s’ha procedit a […]

Read More

AVANCES TRABAJOS SEMANA 22/10 AL 27/10/2018

Esta semana nos hemos visto frenados en la ejecución de trabajos motivados por las lluvias, y el temporal que ha pasados por las islas, aún así los trabajos más significativos ejecutados han sido: SERVICIOS AFECTADOS Servicios afectados: Avanzamos con la ejecución de saneamiento y telecomunicaciones. En breve comenzaremos con las canalizaciones para soterramiento de líneas […]

Read More

AVANÇOS TREBALLS SETMANA 22/10 A 27/10/2018

En relació als treballs més significatius executats aquesta setmana tenim: SERVEIS AFECTATS Serveis afectats: Continuem obrint rases per a les reposicions de sanejament i telecomunicacions en l’eix 1 i posterior senyalització. EIVISS GARDEN Demolició del mur existent amb posterior abalisament per a l’execució del futur aparcament provisional. APARCAMENT S’han començat els treballs de preparació per […]

Read More

AVANÇOS TREBALLS SETMANA 15/10 A 2018

En relació als treballs més significatius executats aquesta setmana tenim: SERVEIS AFECTATS Serveis afectats: Continuem amb els treballs de reposicions de sanejament i telecomunicacions en l’eix 1 i posterior reblert de rases per evitar afeccions amb les properes pluges. MOVIMENT DE TERRES Per les condicions climatològiques d’aquesta setmana i la previsió del temps per als […]

Read More