COM S’INFORMARÀ

PLA DE COMUNICACIÓ CONTEMPLAT DURANT EL TRANSCURS DE LES OBRES

Durant l’execució de les obres es durà a terme un pla de comunicació digital al voltant de les obres. Per a això es duran a terme les següents accions:

 • Creació d’una pàgina web específica

Recollida de dubtes / consultes mitjançant la Bústia web, xarxes socials i de manera presencial a l’oficina d’obra

Obertura de perfils en xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram).

Repositori de fotografies georeferenciades

Elaboració d’un Visor GIS

 • Actualització periòdica, a través d’un tècnic en obra a temps complet. El tècnic estarà disponible a obra de manera presencial i disponible al públic, durant la jornada laboral de les obres, en una oficina d’obra, situada a la imatge adjunta.

Les dades de contacte del tècnic de atencíon directa en obra, en horari laboral són els següents:

 • ICC:8934075700040737584
 • Línea: 650610074
 • Ext int TECOPSA: 5234

CREACIÓ DE PÀGINA WEB ESPECÍFICA

Accés a través de la pàgina web http://www.obrimcamins.info a diferents seccions, on mantenir-se informat i en total comunicació amb els responsables de l’obra.

A més, es tendrà total informació sobre les obres: resum de l’actuació i descripció detallada de les fases i treballs a executar.

AVISOS

Informació al ‘website’ amb diferents avisos durant l’execució de l’obra, amb una antelació d’almenys 48 hores abans. En aquesta secció s’informarà de:

 • Talls de trànsit
 • Desviaments provisionals
 • Accidents

CONVOCATÒRIES

A la pàgina web es publicaran les diferents convocatòries i reunions amb els vesins per

 • Informar d’afeccions
 • Informar sobre el transcurs de les obres
 • Escoltar propostes de millora.

AVANÇOS

Actualitzacions periòdiques dels avenços de les obres procedint de la següent manera:

 • Aquests avenços han d’incloure l’actualització setmanal, així com la planificació per a la setmana següent
 • Redacció de publicació setmanal dels avenços més significatius, acompanyat de fotografies i previsions de les obres.
 • Aquestes publicacions seran complementades amb les elaborades en xarxes socials.

NOTÍCIES

Es publicaran notícies referents a les obres en els diferents mitjans de comunicació.

CONTACTE: DUBTES I CONSULTES

Contacte directe dels usuaris que vulguin fer qüestions i incidències sobre l’àmbit de les obres, a través de la Bústia i compromís per part de la direcció en una ràpida resposta en un període de 24 hores.

CORREU CONVENCIONAL

A més de totes aquestes ferrementes, per a les afeccions més importants als vesins, se’ls comunicarà mitjançant correu postal ordinari.

COMUNICACIÓ EN XARXES SOCIALS

Es disposarà de perfils en xarxes socials (Twitter, Facebook, etc.) on es publicaran notificacions diàries dels avisos, avenços, convocatòries, etc. A més, serviran com a canal de comunicació directa per als usuaris.

Twitter: @ObrimCamins

Facebook: Obrim Camins

VISOR GIS

El visor GIS és una eina que permet dur a terme un seguiment de tota l’actuació en un sol cop de vista, d’una manera ràpida i àgil. Pot consultar-se en el següent enllaç http://obrimcamins.info/visor/