VISOR GIS (GEOGRAFIC INFORMATION SYSTEM

En el següent enllaç es mostra el visor GIS elaborat per al seguiment en temps real i de manera georeferenciada dels avenços de les diferents actuacions. Aquesta eina conté les següents funcionalitats:

  • Visualització del traçat final de les obres projectades
  • Ortofoto en planta, per a una millor localització
  • Guia de carrers de l’illa d’Eivissa
  • Eina de mesurament
  • Funcionalitat de georeferenciació
  • Capes actualitzades amb les activitats del present mes.

VISOR GIS